Močiarno

Na tomto mieste sa začala písať história našich vinohradov. Ide o našou rodinou rokmi overenú lokalitu, na ktorej naši prarodičia pestovali hrozno už začiatkom 20. storočia. Prvý nami vysadený vinohrad uzrel svetlo sveta na jar 1997. Pri odrodách sme vsadili na nezameniteľnú a pre našu oblasť typickú Peseckú leánku (Feteascu regalu), doplnenú Rizlingom vlašským. V roku 2000 sme sa rozhodli rozšíriť našu výmeru na Močiarnom. Vysádzali sme prvú slovenskú bielu odrodu Devín, ako jedni z prvých na Slovensku. Devín sa nám v tejto polohe tak osvedčil, že sme ho spoločne s Peseckou leánkou vysádzali aj v roku 2013.

Práve z najmladšej výsadby Peseckej leánky pochádzajú prvé pestovateľské sekty z Tekova. Vinohrady na Močiarnom sú jedny z najvyššie položených na Slovensku. Z hora sú ohraničené lesom a iba pár metrov od konca riadkov začínajú Štiavnické vrchy. Pokiaľ by ste vyšli až na vrch tohto svahu a mali šťastie na jasné počasie, uvideli by ste zlatú kupolu Ostrihomskej baziliky, vzdialenej 50 kilometrov.

var chart; var legend; var selected; var types = [{ type: "Devín", percent: 7510, color: "#e8ce71", }, { type: "Pesecká leánka", percent: 4123, color: "#e7c445", }, { type: "Rizling vlašský", percent: 618, color: "#d5bd68", }]; function generateChartData() { var chartData = []; for (var i = 0; i < types.length; i++) { if (i == selected) { for (var x = 0; x < types[i].subs.length; x++) { chartData.push({ type: types[i].subs[x].type, percent: types[i].subs[x].percent, color: types[i].color, pulled: true }); } } else { chartData.push({ type: types[i].type, percent: types[i].percent, color: types[i].color, id: i }); } } return chartData; } AmCharts.makeChart("chartdiv", { "type": "pie", "defs": { "filter": [{ "id": "shadow", "width": "200%", "height": "200%", "feOffset": { "result": "offOut", "in": "SourceAlpha", "dx": 0, "dy": 0 }, "feGaussianBlur": { "result": "blurOut", "in": "offOut", "stdDeviation": 0 }, "feBlend": { "in": "SourceGraphic", "in2": "blurOut", "mode": "normal" } }] }, "theme": "black", "dataProvider": generateChartData(), "labelText": "[[title]]: [[value]] ks", "balloonText": "[[title]]: [[value]] ks", "titleField": "type", "valueField": "percent", "outlineColor": "#e5c450", "numberFormatter": { "precision": -1, "decimalSeparator": ",", "thousandsSeparator": " " }, "outlineAlpha": 0, "innerRadius": 40, "outlineThickness": 3, "color": "#000", "colorField": "color", "pulledField": "pulled", "titles": [{ "text": "" }], "listeners": [{ "event": "clickSlice", "method": function(event) { var chart = event.chart; if (event.dataItem.dataContext.id != undefined) { selected = event.dataItem.dataContext.id; } else { selected = undefined; } chart.dataProvider = generateChartData(); chart.validateData(); } }], "export": { "enabled": true } });
Objavte

Naše vinice

Kruhy

Baričky