Kruhy

Vinohrad na Kruhoch sme vysádzali na mieste bývalej družstevnej vinice. Jej záchrana už nebola možná, keďže namiesto viniča tam už zväčša rástli šípky. Počas roka 2006 sa nám podarilo kompletne celú parcelu vyčistiť. Následne sme urobili dôkladnú predvýsadbovú prípravu. Po rozboroch pôdy sme celú parcelu vyhnojili maštaľným hnojom a vysiali hrach, ktorý slúžil ako zelené hnojivo. Finálna výsadba sa uskutočnila začiatkom mája 2008.

V hornej časti vinice sú korene vysadené v čistom tufe. Tuf je kameň – sopečná vyvrelina, ktorý sa síce ľahko láme a opracováva, ale má veľmi dôležitú vlastnosť. Cez deň sa nahrieva a v noci udržuje teplotu. Vinič v týchto častiach dozrieva do vyšších cukornatostí aj pri zachovaní ideálnych parametrov.

Kruhy boli už v minulosti známe hlavne znamenitým Tramínom červeným a Rizlingom rýnskym. Pri plánovaní výsadby sme sa rozhodli, že budú vysadené na rovnakom mieste ako v minulosti. Dôvodom bolo zachovanie kontinuity a dôvera v našich predkoch, ktorí túto pôdu obrábali desaťročia.

Objavte

Naše vinice

Močiarno

Baričky